Gratis verzending
Abonnementen & losse edities - gratis verzending In Nederland & België
De beste aanbiedingen
Altijd de beste aanbiedingen Tot 20% korting op nieuwe abonnementen
Officiële Denksport webshop
Officiële Denksport webshop Het volledige assortiment

Actie voorwaarden

1. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

2. De actie wordt georganiseerd ter promotie van Denksport puzzels.

3. Uitgesloten van deelname alle medewerkers van Keesing Nederland, haar dochter- zuster- en moedermaatschappijen en alle medewerkers van derden die Keesing Nederland inschakelt bij het organiseren van de actie.

4. De winnaar wordt getrokken uit alle deelnemers van de prijspuzzel waaraan is deelgenomen van België en Nederland. De gegevens kunnen door Keesing Media Group eventueel gebruikt worden voor productverbetering en zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden.

5. De gewonnen prijs wordt per post verstuurd.

6. De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.

7. Keesing Nederland zal binnen twee weken nadat de uitslag bekend is geworden schriftelijk contact opnemen met de winnaar(s).

8. Keesing Nederland behoudt zich het recht voor een deelnemer te diskwalificeren of te weigeren, wanneer deze één van de deelnamevoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven, wanneer de betreffende deelnemer de Actie, zijn deelname of de uitkomst probeert te manipuleren, of desnoods zonder opgave van redenen.

9. Keesing Nederland is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan de Actie, diskwalificatie, gebreken aan de prijs, de inontvangstneming van de prijs door een niet-bevoegde persoon of het niet gebruik kunnen maken van een gewonnen prijs.

10. Door deel te nemen aan de Actie geeft de deelnemer toestemming voor gebruik van zijn persoonsgegevens conform het bepaalde in het Privacystatement van Keesing Nederland (zie www.keesing.com/nl/privacy).

11. Keesing Nederland behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen de Actie op elk moment te beëindigen, te verlengen en/of prijzen of deze actievoorwaarden te wijzigen.