Gratis verzending
Abonnementen & losse edities - gratis verzending In Nederland & België
De beste aanbiedingen
Altijd de beste aanbiedingen Tot 20% korting op nieuwe abonnementen
Officiële Denksport webshop
Officiële Denksport webshop Het volledige assortiment

Rebussen oplossen

Elke rebus vraagt om een eigen aanpak. Voor vrijwel alle puzzels geldt:

  • De stand van de letters is belangrijk. Voor, achter, boven, onder, in, op: al deze aanwijzingen kunnen een onderdeel zijn van het te vinden woord.
  • De klank van de letters speelt vaak een rol. Bijvoorbeeld: de letter D kan soms DE betekenen, voor de letter L zal soms EL gelezen moeten worden, etcetera.
  • Een kruis of een streep door een woord of letter dient soms ook op een bepaalde manier gelezen worden. Soms betekent het NIET of GEEN of WEG. Bijvoorbeeld een kruis door IG betekent dan NIETIG (het kruis wil dan zeggen: NIET).
  • In een aantal puzzels speelt de kleur een belangrijke rol.
Bekijk alle producten met rebussen

Spelregels

Rebusmix / Pictokraker / Rebusfilippine
Deze puzzel is een combinatie van de LETTERREBUS en de BEELDREBUS. Beide soorten rebussen worden veelal gecombineerd in één opgave. Bij de opgave hiernaast is het woord VIS zo gevonden. In de letter K zie je de letter W staan; dit moet gelezen worden als W IN K. Daarachter staat nog de letter L; die moet je lezen als EL (denk aan de klank!). Zo vormt de oplossing VISWINKEL.

Rebus 1

Cryptorebus / Cryptokraker / Cryptobeeld
De plaatjes van deze puzzel zijn cryptisch. Dit betekent dat de te vinden woorden soms letterlijk zijn uitgebeeld (tekening van een plassende man: WATERMAN), of anders wat meer associatief (tekening van twee katten waarvan er één een mop aan het vertellen is: KATTENBAK). Ook hier kan de kleur soms een belangrijke rol spelen. De opgave hiernaast moet je heel letterlijk nemen: je ziet een kast die in brand staat. Gecombineerd levert dat het woord BRANDKAST op.

Rebus 2

 

Letterrebus
Ook deze opgaven moeten op een bepaalde manier ‘gelezen’ worden. De stand van de letters is zeer bepalend, maar ook de klank kan cruciaal zijn: met de letter K kan bijvoorbeeld ook de lettercombinatie KA bedoeld worden. Bij de opgave hiernaast kom je algauw op LEVEN (ZEVEN, Z=L), maar dan staat er nog een grote S. Die moet je lezen als S GROOT. Samen wordt dat: LEVENSGROOT.

Rebus 3

 

Beeldrebus / Beeldraadsel
Elke rebus stelt een woord voor. Bij deze puzzel kunnen de kleuren een belangrijke rol spelen. Bij opgave A is het eerste deel van de oplossing KERS (KERK, K=S). Naast de kerk staat een groene T. Dit moet gelezen worden als T GROEN. Met de aanwijzing N=T maakt dat, samen met het woord KERS, KERSTGROET.

Bij opgave B is het eerste deel van de oplossing al snel gevonden: LAND (HAND, H=L). In dit geval moet de rode R ook gelezen worden als RODE R. Met de aanwijzing D=V wordt de oplossing LANDROVER.

Rebus 4

 

Plaatjespuzzel
Bij deze puzzel moeten de plaatjes op een bepaalde manier ‘gelezen’ worden. Bij sommige opgaven speelt de kleur ook een rol. Op het plaatje hiernaast zie je een aantal handen dat samen een poort vormt. Een poort van handen, ofwel een HANDPOORT. Met de aanwijzingen H=Z en P=V kom je tot de oplossing: ZANDVOORT.

Rebus 5

 

Fotoraadsel
Deze puzzel werkt in grote lijnen hetzelfde als de PLAATJESPUZZEL. Aan de hand van het thema (bij dit voorbeeld ETEN & DRINKEN) moeten de foto’s op een bepaalde manier geïnterpreteerd worden. Op de foto hiernaast zie je een varken (of zwijn) op een tafel staan. Het is de bedoeling dat je dit omcijfert als TAFELZWIJN. Met de aanwijzing -Z wordt de oplossing TAFELWIJN.

Rebus 6

 

Hersenkraker
Bij deze puzzel heb je al je puzzeltalent nodig. De stand van de letters, een streep of kruis door een woord, een naam: alles heeft een betekenis en dient op een bepaald manier ‘gelezen’ worden. Vaak moet je op zoek naar een synoniem van een woord, voordat je verder kunt met de aanwijzingen. Bij opgave A moet je eerst een synoniem vinden van het woord GOAL. Bedoeld wordt DOEL. De pijl geeft het EIND aan van het woord DOEL (=GOAL). De oplossing wordt dan EINDDOEL.

Bij opgave B zie je drie stemsoorten, waarbij er door twee stemmen een streep staat. Het gaat hier dus blijkbaar alleen om de BAS-stem, de B-stem dus. Dit kan je lezen als BE-STEM (denk aan de klank!) en samen met de aanwijzing MIN G (-G) wordt de oplossing BESTEMMING.

Rebus 7Rebussen vind je onder andere in: